PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

STOLVERO

Masz pytania, nie znalazłeś(aś) rozwiązania swojego problemu? Napisz lub zadzwoń do nas

Cookies i Polityka Prywatności

Przejdź do: Ochrona Danych Osobowych

Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jakie dane o Tobie zbieramy lub możemy zbierać?

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami: gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Dane zbierane automatycznie: podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy przekazywali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a nami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

W przypadku kontroli organów odpowiedzialnych za ochronę danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Twoje dane możemy udostępnić organom wymiaru ścigania i/lub sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli wysłałeś do nas zapytanie, możesz otrzymać od nas e-mail z odpowiedzią. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące tej sprawy.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W razie konieczności możemy zmienić lub usunąć znajdujące się u nas dane – wystarczy skontaktować się z nami za pomocą dowolnego medium. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskimi / międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Nasze serwisy nie zawierają także treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Działanie kodu Google Analytics

Nasze witryny korzystać mogą z mechanizmów Google Analytics w celu sprawdzenia ilości odwiedzin, sprawdzenia jakie akcje wykonujesz na naszych stronach, oraz przekazuje te informacje do Google w celu wykorzystania w tzw. kampaniach displayowych / remarketingowcyh. Jeżeli nie chcesz udostępniać nam swoich danych, możesz zgodnie z polityką Google blokować w przeglądarce dostęp do kodu analytics, wówczas Twoje dane nie zostaną wykorzystane do wyświetlania Tobie spersonalizowanych reklam w oparciu o odwiedzane wcześniej strony.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.

Ochrona danych osobowych

Przejdź do: Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), STOLVERO informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez STOLVERO, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z STOLVERO bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez stoly@stolvero.com

I. Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest STOLVERO z siedzibą w Tczewie, ul. 30 stycznia 35

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest STOLVERO e-mail: stoly@stolvero.com adres do korespondencji: …………………

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

STOLVERO przetwarza dane osobowe w celach:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Tczewie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Pozostałe informacje

………………..

………………..